Bộ sách danh nhân thế giới

0 VNĐ
Giá đã gồm VAT. Hóa đơn tài chính chỉ xuất trong ngày
Còn hàng Xuất xứ:

Danh nhân thế giới Bộ sách tuyệt vời cho thiếu nhi, những câu chuyện được viết rất khéo léo, dí dỏm, và nêu bật được thành tựu và những nỗ lực của những danh nhân đã làm nên thế giới tươi đẹp, từ những tấm gương tốt đẹp này, giúp các em hiểu được phần nào lịch sử nhân loại, nền văn minh nhân loại, và hơn nữa kích thích các em tò mò tìm hiểu bản thân mình, tìm hiểu thê giới, và nỗ lực học tập, rèn luyện cho thế giới tươi đẹp hơn.

Danh nhân thế giới Êđixơn

Danh nhân thế giới Edixon

Danh nhân thế giới Edixon

Danh nhân thế giới Anhxtanh

Danh nhân thế giới Anhxtanh

Danh nhân thế giới Anhxtanh

Danh nhân thế giới Fabrê

Danh nhân thế giới Fabre

Danh nhân thế giới Fabre

- Danh nhân thế giới Hêlen

Danh nhân thế giới Helen

Danh nhân thế giới Helen

- Danh nhân thế giới Lincon

Danh nhân thế giới Lincon

Danh nhân thế giới Lincon

Danh nhân thế giới  Mari Quyri

Danh nhân thế giới Mari Quyri

Danh nhân thế giới Mary Quyri

Danh nhân thế giới Napôlêông

Danh nhân thế giới Napoleon

Danh nhân thế giới Napoleon

Danh nhân thế giới Niutơn

Danh nhân thế giới Newton

Danh nhân thế giới Newton

- Danh nhân thế giới Nôben

Danh nhân thế giới Noben

- Danh nhân thế giới Sutơ

Danh nhân thế giới Suto

Danh nhân thế giới Suto

Bạn hữu thân mến, tất cả những cuốn sách quý ở đây, OLADA sẽ dành tặng cho những người yêu thích trong điều kiện cho phép - Không bán! Tuy nhiên OLADA cũng rất khuyến khích tất cả chúng ta đọc và tặng sách càng nhiều càng tốt. Tổ quốc Việt Nam thân yêu chỉ thực sự Độc Lập, Tự Do và Hạnh Phúc khi tất cả mỗi người dân chúng ta là một con người có hiểu biết - biết sống yêu thương, biết tạo ra giá trị và biết chia sẻ.